Vælg den type medlemskab du ønsker i PerformaceLab og Crossfit Lageret

Overvejer du at starter til CrossFit i PerfomanceLab og CrossFit Lageret?

Man gør sig mange overvejelser når man skal vælge hvilke form for træning man gerne vil begive sig ud i. I bund og grund handler det vel enteligt om hvor man føler sig bedst tilpas og mest motiveret. Men der er også mange andre faktorere der spiller ind, bla omgivelser, venner, sammenhold, fysisk tilstand og meget andet.

CrossFit Lagerets måde at træne på.

Hvis du efter alle dine overvejelser har valgt at træne hos CrossFit Lageret i Holstebro, vil vi gerne fortælle dig hvordan vores hold træning er bygget op.

Vores træner Jonas Toft programmere alle ugens hold, derfor er der en god progration i træning og man møder ikke de samme ting flere dage i streg. Det betyder at kroppen får tid til at restituere selvom man træner flere dage i streg. Derved har man mulighed for hurtigere og mere effektivt at komme i god form.

I vores CrossFit center er træning bygget op omkring 3 dele.

En opvarmingsdel

En styrkedel

Og en WOD (workout of the day)

Opvarmingsdelen: I opvarmingen vil du møde mange forskellige ting fra gang til gang. Nogle gange opvarmer man i hold hvor man laver staffetter andre gang skal man følge træneren i de øveleler han/hun laver.

Styrkedelen: Som oftes er det afsat 15 minutter af til et fokus punkt. Det kan være alt fra armbøjninger til squat med vægte på. Det primærere at at gøre dig stærkere eller bedre teknisk til en specefik øvelser, som du efter styrkedelen vil møde i WOD´en.

En WOD kan være hvad som helst! Men som skrevet ovenover vil du oftes i styrkedelen være taget igennem noget teknik eller en specifik øvelse som du også vil møde i WOD´en.
En WOD kan vare alt imellem 5 minutter og 1 time. Men er som regel konditionsbaseret

Regler og vilkår i PerformanceLab og CrossFit Lageret i Holstebro

 • Centeret er videoovervåget
 • Vi henviser til centrets regler, som er annonceret i centeret.
 • Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.
 • Medlemmer må altid medbringe gæster til holdtræning, man sørger for at gæsterne er meldt til på supersaas, så træneren er klar over at de kommer.
 • Al træning i PerformanceLab og CrossFit Lageret i Holstebro er på eget ansvar.
 • PerformanceLab og CrossFit Lageret kan ikke drages til ansvar for tyveri eller evt skader sket i/uden for centeret.
 • Misbrug af inventar, træningsudstyr, medlemskort og tilsidesættelse af regler, samt chikane af medlemmer eller personale, giver PerformanceLab og CrossFit Lageret ret til at ophæve medlemskabet uden refusion, samt krav om erstatning af ødelagt inventar.
 • Ved mistanke om medlemmets indtagelse af ulovlig præstationsfremmende stoffer (doping), bortvises medlemmet med øjeblikkelig virkning uden refusion af  kontingent.
 • Centeret er medlem af Anti-Doping Danmark og alle medlemmer stiller sig til rådighed for doping test.
 • I centeret bliver der dagligt taget billeder og video, som bliver brugt til markedsføring, har du ikke lyst til at blive filmet, henvender du dig til Mette Nissen eller Mikael Nissen

  Betalingsaftale

 • Regningen sendes pr. mail d. 22. i hver måned. Der betales forud for kommende måned. Fakturaen har 8 dages betalingsfrist.
 • Ved overskedet betalingsfrist for medlemskab opkræves et rykker gebyr på 100kr samt 0,7% i rente pr. overskedet dag. Rykker gebyr samt rentetilskrivning krediteres ikke ved betaling af medlemskab. Ved udeblevet betaling kan PerformanceLab og CrossFit Lageret lukke for adgang og fremmøde til centeret, uden at medlemskabet og dermed den løbende betaling stopper. Adgang og mulighed for fremmøde åbnes igen når betaling er modtaget.
 • Medlemskabet kan opsiges med løbende måned plus en månedes skriftlig varsel. Opsigelse kan via udmeldelses blanket i centeret, eller via mail til Thomas@performancelageret.dk. Kontakt os ved evt. spørgsmål.
 • Misligeholdelese af betaling i opsigelsesperioden medfører videregivelse til inkasso.
 • PerformanceLab og CrossFit lageret forbeholder sig ret til ændring af den månedlige pris i forbindelse med eventuelle forud annoncerede prisstigninger. Minimum 30 dages varsel før regulering.